Sinema Nedir Kısaca

Sinema Nedir Kısaca Anlamı

Sinema, özünde, fotoğraflardan oluşmaktadır ve onlarla yaratılan ritmik bir birliktelik sayesinde ortaya çıkmıştır. Sinema, hareketli fotoğrafların bir ardılı ve gelişmiş versiyonu olarak da kabul edilebilir. Bu fotoğrafları hazırlamak ve doğru oranda göstermek için de belirli bir teknolojik düzey yaratmak önemlidir. Bu bağlamda, fotoğraf teknolojisi, sinemayı mümkün kılan en etkili ve ucuz yöntemdir.

Filmin konusu, en başta, ağaç yapraklarının rüzgârda sallanması, dalgaların kıyılara çarpması, bir arabanın caddede ilerlemesi gibi hareket eden her şeydi. Sessiz film döneminde bu evreden sonra ‘müdahale eden kurgu’ sinemanın en önemli işlevi olmuştu. Filmin yeni nitelikler kazanması sinema eleştirmenlerince ‘yenilik ve gençleşme’ olarak sunuldu. Kurgunun oyuna dahil olması öykünün öne çıkmasını sağladı. Film, daha sonra bir yenilik daha kazanarak ‘ses’e kavuştu.Sinema şeridindeki hazırlama tekniğinde gerçekleşen bazı gelişmeler sayesinde hareketler daha ‘doğal’ hâle geldi.

Filmde diğer bir gençleşme olgusu ‘renk’ ile baş göstermiştir. Bunu, önce geniş sahne tekniği ardından üç ve dört boyutlu sinemasal imkânlar takip etmiştir. Bu buluşlar, sinemanın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ve sinemayı bugünkü hâline yaklaştıran önemli dönüm noktalarıdır.

Sinema Nedir Kısa Bilgi

Sinema teknikle beraber izleyicisini de belirleyen ve hatta üreten bir mecradır. İzleyicilerin önemli kısmı gençlerdir. Gençlerin sinemaya gitme nedenleri, gördükleri filmi nasıl değerlendirdikleri, filmlerden nasıl etkilendikleri, izledikleri filmin hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığı sinemanın doğuşundan bu yana çeşitli teorisyenlerce tartışılagelmiştir. Sinemanın diğer sanat formlarına nispeten gençlikle kurduğu güçlü ilişki, hem doğası hem de tarihselliğiyle ilgilidir. Zira sinema genç bir sanat formudur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir