Solakzade Kimdir? (Mehmet Hemdemi Efendi)

Solakzade Kimdir? (Mehmet Hemdemi Efendi)17. yüzyılın ünlü şair, bestekar ve tarihçisi olan Solakzâde Mehmed Hemdemî, 1590 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesinin kapıkulu yeniçeri ocağına dahil olduğu bilinmektedir. Solakzâde ünvanını, babasının solakbaşı rütbesinde bulunması sebebiyle almıştır.

Enderun’da eğitim görmüş ve IV. Murad’ın yakınları arasında yer almıştır. Sarayla olan bağlantısını I. İbrahim ve IV. Mehmed zamanında da sürdürdüğü bilinmektedir. Şiir ve müzikle yakından ilgisi olduğu, musikımizdeki “Birleşik Makam”ın mucidi olmasından anlaşılmaktadır.

Ona asıl ün kazandıran eseri “Tarih-i Solakzâde” veya “Fihrist-i Şahan” adlarıyla bilinen tarih kitabıdır. Çok sade bir dille kaleme alınmış olan bu kitap, Osmanlı’nın başlangıcından, Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar olan tarihi anlatır. Eserin baş kısmı Hoca Sadeddin’in “Tâ’c-üt Tevârih” ve Hasan Beyzade tarihine dayanmakla beraber Solakzâde kendi yaşadığı dönemin tarihini, saraya yakın olması sebebiyle birinci kaynaklardan anlatmıştır.

1657 yılında İstanbul’da vefat etmiş, Silivrikapı’dan Seyid Nizam’a giden cadde’nin sağ tarafında bulunan kabrine defnedilmiştir.Solakzade Kimdir? (Mehmet Hemdemi Efendi)

Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi, kendi yaşadığı dönemin tarihini, saraya yakın olması sebebiyle birinci kaynaklardan anlatmıştır.  Tarihi Osmanlıca olarak 1854 ve 1880 yıllarında İstanbul’da basılmıştır.Şiirlerinde Hemdemi mahlasını kullanmış ve Türk musıkisi tarihindede Miskali lakabı ile ünlenmiştir.Peşrev ve saz semailerinden oluşan toplam yirmi dokuz besesinin bulunduğu Ali Ufkî Bey’den Kantemiroğlu’na kadar bir çok müzikolog marifetiyle tespit edilmiştir ki bu eserlerden bazıları halen Mehteran tarafından icra edilmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir