Süheyl Ünver Kimdir?

Süheyl Ünver Kimdir?
Süheyl Ünver Kimdir

Süheyl Ünver Kimdir?

Türkiye’nin en büyük kültür tarihçilerinden biri kabul edilen Süheyl Ünver, 17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul Haseki’de doğmuştur. Babası Rumeli muhacirlerinden Mustafa Enver Bey, annesi Safiye Rukiye Hanımdır. 

Süheyl Ünver Hayatı Eserleri

İlk tahsilini özel bir okulda yapan ve daha sonra Mercan idadisi’nden mezun olan Süheyl Ünver, yüksek tahsilini Mekteb-i Tıbbiye’de yaparak hekim olmuş, Gureba ve Haseki hastanelerinde çalışmış, asıl mesleğinin yanında dönemin en yüksek sanatkârlarının ders verdiği Medresetü’l-Hattatîn’e devam ederek buradan da mezun olmuş ve bütün ömrünü tıp tarihi, ve sanat tarihi gibi sahalarda sarfetmiştir. Yurt içi ve yurt dışında bir çok inceleme, araştırma yapan ve gittiği her yerde sayısız notlar tutup, resimler çizerek kendisi için büyük bir arşiv oluşturan Süheyl Ünver, 1930 yılında İstanbul Darülfünunu tıp fakültesinde doçent, 1939’da profesör, 1954’te ordinaryüs profesör olmuştur. Tıp tarihi ve Türk süslemesi tarihinin bütün dünyada temsilciliğini yapan ve bu sahalarda kendi sanatçı kimliği ile de sayısız eser veren Süheyl Ünver, tam bir İstanbul beyefendisi olarak yaşamış, yüzlerce talebe yetiştirmiş ve sayısı binleri bulan defterleri ile Selçuklu ve Osmanlı kültür tarihinin adeta röntgenini çekmiştir. 

Süheyl Ünver Hakkında Bilgi

Süheyl Ünver Kimdir?
Süheyl Ünver Kimdir?

14 Şubat 1986 yılında İstanbul Kalamış’da vefat eden Süheyl Ünver’in kazandığı sayısız ödül vardır. Yurt içi ve dışında verdiği pek çok konferans ve yaptığı bütün çalışmalar bir araya toplanmış olup vefatından sonra Süleymaniye Kütüphanesinde kendi adına açılan bölümde koruma altına alınmıştır. Başta kızın Gülbun Mesara olmak üzere İstanbul belediyesi ve diğer bazı kurum ve kuruluşlar Süheyl Ünver’in eserlerini gün yüzüne çıkarmak için bir çok yayın yapmaktadır. İstanbul belediyesi tarafından büyük ciltler halinde neşredilen ve ismine “İstanbul Risaleleri” denilen eser bile Süheyl Ünver’in İstanbul’la ilgili araştırmalarının sadece bir bölümünü kapsamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir