Takiyüddin Kimdir Kısaca

Sultan III. Murad döneminin ünlü matematik ve astronomi bilginlerindendir. 1521 yılında Şam’da, pek çok ilim adamı yetiştirmiş bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babasının ismi Mehmed b. Maruf’tur. Çocukluk ve gençlik yıllarında Şam ve Mısır medreselerinde okumuş, bir çok ünlü hocadan özel dersler alarak müderrisliğe kadar yükselmiştir. Bu arada birkaç kez İstanbul’a gelerek buradaki hocalardan da dersler alan Takiyüddin, dini ilimler yanında Hey’et ilmine de merak saldığından hayatının bundan sonraki safhasını bu alanda çalışmalar yaparak geçirmiştir.

1570 yılında kesin olarak İstanbul’a yerleşen büyük bilginimiz buradaki ilim meclislerine devam etmeye başlamış, dönemin ünlü devlet adamlarından Hoca Sadettin’in yakın dostluğunu kazanarak saraya nüfuz etmiştir. Hey’et ilminde gösterdiği başarı sebebiyle 1571 yılında, Osmanlı devleti müneccimbaşısı (astronom) olarak sahasındaki en yüksek mevkiye tayin edilmiştir.

Bundan sonra Galata Kulesine yerleştirdiği bir takım aletlerle çeşitli gözlemler yapan Takiyüddin asıl olarak İstanbul’da büyük bir rasathane kurulması için mücadele vermiş ve başta veziriazam Sokullu Mehmed Paşa ve Hoca Sadettin Efendi’nin destekleriyle arzusuna kavuşmuştur.

Padişahın fermanı ile Topkapı sırtlarında istediği büyüklükte bir rasathane bina ettiren ve burayı kendi icat ettiği büyük rasat aletleriyle donatan Takiyüddin dört sene kadar gözlemlerde bulunup değerli çalışmalar yapmış, bu arada hem gözlemlerini, hem de yaptığı ayetleri anlatan çeşitli eserler kaleme almıştır.

Ondalık kesirleri trigonometreye uygulayan ve bu arada optik konusunda da önemli çalışmalar yapan Takiyüddin, bizzat icad ettiği muhtelif rasat, mekanik, robotik ve hidrolik aletlerle dünyaca ün kazanmış olup, batılıların kendisinden en çok istifade ettiği bilim adamlarımızdandır.

Uzun ve verimli bir ömür sürdükten sonra 1585 yılında İstanbul’da vefat eden büyük bilginimizin kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir.

Takiyüddin ve arkadaşlarının rasathanedeki çalışmalarını gösteren minyatür (Seyyid Lokman, Şehinşahname)Takiyüddin Kimdir Kısaca

 

Takiyüddin’in eserinde kuyruklu yıldızı gösteren bir minyatürTakiyüddin Kimdir Kısaca

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir