Tevfik Fikret kimdir kısaca

Tevfik Fikret kimdir kısaca

Tevfik Fikret, edebiyatımızda 19. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan modernleşme sürecinin önde gelen şairi. Bugün bile tamamlanamayan bu süreç, onun dönemindeki yüzeysel haliyle ancak bir Batılılaşma ya da Batıya öykünme hareketiydi. Gerçekten de Tevfik Fikret’in 1896 ile 1901 yılları arasında yöneticiliğini yaptığı Servet-i Fünun dergisi ve Edebiyat Cedide hareketi temelde yalnızca Fransız edebiyatının Türkçe’de kopyasıydı ama hem de kaçınılmaz biçimde bir yenileşme ve değişme girişimiydi. Batılı kurumların ithaline dayanan reformlar ne kadar taklit ve zayıf olursa olsun tarihsel toplumsal geleceğimizi belirledi. Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet çizgisi, başlangıçta çok cılız öykünme hareketlerinin gittikçe derinleşmesi ve toplumsal gelişmemizi kavramasıyla kökleşti.

Tevfik Fikret kimdir kısacaBatı ile baş etmenin tek yolunun önce askeri, politik alanlarda ve eğitimde Batılılaşmak olduğu düşüncesi, özellikle Tanzimat sonrası yetişen aydınların kararlı çabalarıyla güçlendi. Ama elbette o dönemin sınırlı sayıda aydını tarafından gösterilen bu çaba, mücadele yürütenlerine büyük bir yük bindirdi. En başta aydınların kendi halkıyla aralarında çok uzun yıllar giderilemeyen bir kopukluğa da yol açmıştı. Düşünsel düzeydeki bu çıkmaza bir de II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimi eklenince sanatçıların, yazarların, aydınların yaşamına sürekli bir karamsarlık, halktan uzaklık ve kendi içlerine kapanıklık egemen oldu. Tevfik Fikret’in de kısa sayılacak hayatı, hep bu düş kırıklığı içinde geçti. Otuz üç yıllık II. Abdülhamit devrinde üç kez tutuklandı.

Tevfik Fikret kimdir kısaca

Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul Kadırga’da doğmuştur. Kolera hastalığına yakalanan annesini, henüz on bir yaşındayken kaybetmiştir. Sürgüne gönderilen babasını da on dokuz yıl boyunca kız kardeşiyle hiç göremedi. Fikret’in Kadırga’da ilköğretimini yaptığı okul, doksan üç harbinden İstanbul’a gelen göçmenlere yurt olarak ayrıldı. Tevfik Fikret’in hayatını belirleyen olay, Mektebi Sultani’ye geçişi bu sıralarda gerçekleşti. Türk Edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır. Güçlü bir şiir geleneğimiz ve düşünce hayatımızda da etkili büyük şairlerimiz vardır. İlk Batılılaşma hareketlerinden bu güne kadar Namık Kemal, Mehmet Akif, Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Orhan Veli gibi şairler, kısa sayılmayacak bir dönem toplum kesimlerinden yaygın bir ilgi gördüler. Tevfik Fikret de bunlardan biridir.  Ancak diğer taraftan  onun şiiri, kişilik özellikleriyle de bağlı bir boyut taşıyor. Umuttan düş kırıklığına, coşkudan küskünlüğe, sevinçten öfkeye hızlı geçişler Tevfik Fikret’e özgü ruhsal dalgalanmalardı.

Tevfik Fikret kimdir kısaca
Tevfik Fikret kimdir kısaca

Tevfik Fikret, 1901 ile 1908 yılları arasındaki dönemi inzivada geçirdi. 1908 deki II. Meşrutiyet ilanını büyük bir coşkuyla karşıladı. Kötümser halinden kurtuldu ve arkadaşlarıyla Tanin gazetesini çıkarmaya başladı. Ancak II. Abdülhamit’in arkasından gelen İttihat Terakki yönetimi onu büyük bir düş kırıklığına uğrattı. Ünlü Hanı Yağma şiiri bu dönemin eleştirisiydi. 1911’ de yeniden inzivaya çekildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir