Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kurtuluş Savaşı Heyecanı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kurtuluş Savaşı Heyecanı

Milli Mucadele yıllarında Turkiye Buyuk Millet Meclisi’nde muthiş bir milli ve manevi heyecan vardı. Bu yıllarda, Meclis muzakerelerinin ağırlık noktasını da cephelerdeki durum oluşturuyordu. Meclis kursusunde yapılan konuşmalara yansıyan heyecana bir ornek olmak uzere, Şark Cephesi Komutanı ve aynı zamanda Edirne Mebusu olan Kazım Karabekir Paşa’nın 30 Teşrinievvel (Ekim) 1922 tarihinde Turkiye Buyuk Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmayı buraya alıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kurtuluş Savaşı Heyecanı

Sürekli alkışlar arasında kursuye gelen Kazım Karabekir şoyle diyordu: “Şark Cephesinin ebedi ve layezal olan hurmetlerini muhterem Büyük Millet Meclisimize lisanen dahi arzetmekle bahtiyarlık duyuyorum. En acemi bir neferin dahi, kalbinde olan Allah korkusu, sonra Sevgili Peygamberimizin aşkı, ondan sonra da Büyük Millet Meclisimize hurmet ve itaat yaşıyor (Alkışlar).
“Bugun milletimizin birliğini temsil eden, bu nurlu Meclisimizin yarattığı milli zaferle şarkta ve Garpta milletimizi saran esaret zincirleri nasıl kırıldı ise, inşallah son halkaları olan ve istanbul üzerinde kalan bakiyesi de pek yakında bu suretle parcalanacaktır (Alkışlar, ‘inşallah’ sesleri). Mebusu bulunduğum mazlum ve masum Edirne, bugun, milletimiz sayesinde büyük bayramlar yapıyor, cırpınıyor. Ben de o dakikalarda aranızda bulunmakla buyuk bahtiyarlık duyuyorum (Safa geldiniz sesleri). “İnşallah milli zaferlerimiz gayesini tamamen idrak ettikten sonra, ordularımız tabiatıyla hal-i sulha gecerken yine bu milli birliğimiz sayesinde ilim ve irfan orduları da seferberliğe başlar. Ve haricten bizi sarmak isteyen esaret zinciri gibi dahilde de bizi aynı suretle saran fakr u cehle karşı, aynı suretle her tarafta hucum ederiz. Ve Cenab-ı Allah’ın inayeti, Sevgili Peygamberimizin bize olan yardımı ve buyuk milletimizin birliği sayesinde milletimiz yakında refah ve saadete ve ilim ve irfana koşar ve biz de bu suretle ebediyen mesut oluruz.
“Arz-ı tazimat ederim. Butun şark ordumuz namına butun kalbimle sizi selamlar ve bu suretle aranıza karışmakla bahtiyarlık duyarım. (Alkışlar)”

(TBMM Zabıt Ceridesi,3. Devre, c. 24, s. 293.)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir