Zekat kimlere farzdır?

ZEKAT KIMLERE FARZDIR

Zekat vermekle yükümlü olan kimsede bulunması gereken şartlar şunlardır; Malda bulunması gereken şartlar; Yoksullara zekat verilirken şu sırayı gözetmek güzel olur:

ZEKAT KIMLERE VERILMEZ, ZEKAT KIMLERE VERILIR
Bir kimsenin zekat vermekle yükümlü olması için kendisinde ve sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir.
1.Müslüman olmak.
2.Buluğa ermiş olmak.
3.Akıllı olmak.
4.Hür olmak.
5.Borcu olmamak.
1.Malın nisap miktarı olması.
2.Malın gerçekten veya hükmen artıcı olması.
3.Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş bulunması.

Zekat kimlere farzdır?

Nisap dinin koyduğu bir ölçüdür. Altının nisabı 80,18gr. Gümüşün nisabı 561gr; paranın nisabı altın ve gümüşün nisabı değerinde; ticaret malının nisabı altın ve gümüşün nisabı değerinde; koyun ve keçinin nisabı 40; sığırın nisabı 30; devenin nisabı 5’tir. Borcundan ve temel ihtiyaçl rından başka bu kadar malı ve parası olan kimse dinen zengin sayılır ve bunların üzerinden bir yıl geçince zekat vermekle yükümlü olur. Elde mevcut olan malın, yılın başında nisap miktarında olması gerektiği gibi, yıl sonunda da nisap miktarında bulunması gerekir. Yıl içinde maldaki eksilmeler dikkate alınmaz. Yıl içindeki artışlar da ayrı ayrı hesap edilmez, mevcut mala eklenerek yıl sonunda hepsinin zekatı verilir.

Yıl başında nisap miktarı olan bir mal, yıl içinde eksile rek, nisap miktarından aşağı düşer ve yıl sonunda da nisap miktarını bulmasa, bu maldan zekat vermek gerekmez. Ne zaman nisap miktarına ulaşır ve bundan itibaren üzerinden bir yıl geçerse zekat verilmesi gerekir.

Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddeleridir. Ev ve giyim eşyası, binek aracı,ticaret için olmayan kitaplar, sanatkârların sanatlarını yapacakları aletler ve bir yıllık nafaka temel ihtiyaçlardır. Zekat verilmesi gereken mallar; altın, gümüş, ticaret malları, paralar, hayvanlardır

ZEKAT KIMLERE VERILIR

Zekatın verileceği yerlerle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruluyor: “Zekatlar, Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkün lere, gönülleri Islam’a ısındırılacak olanlara, esir ve kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolcuya mahsustur.” (Tevbe;60) Buna göre zekat verilecek kimseler, yoksullar, hiçbir şeyi olmayan düşkünler, borçlular, yolda kalmış olanlar, Allah yolunda olanlardır

Zekat kimlere farzdır? Yoksullara zekat verilirken şu sırayı gözetmek güzel olur:
Fakir olan; kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı, teyzeler, bunların çocukları, diğer mahremler, komşular, meslektaşlar, zekat verecek kişinin bulunduğu köy ve şehir halkı.
Bir kimse kendi yakınlarını muhtaç durumda bırakıp başkalarını tercih etmemeli. Çünkü Peygamber Efendmiz; “Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabadan olan yoksula sadaka vermenin ise iki ecri vardır. Birisi sadaka ecri, diğeri de akrabalarını görüp gözetme sevabıdır.” (Tirmizi, Zekat, 26) buyurmuştur

ZEKAT KIMLERE VERILMEZ

Zekat, anne-baba, büyük anne, büyük baba, çocuklar, torunlar, karı-koca birbirine, zenginlere ve Müslüman olmayanlara “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir. O, her şeyi bilir.” (Bakara,261) verilmez. Müslüman olmayanlara sadaka veri- lirse de, zekat ancak Müslüman olan yoksullara verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir