Zenbilli Ali Efendi Kimdir?

Zenbilli Ali Efendi (1525)
Sultan II. Bayazid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında toplam 24 sene Şeyhülislamlık yapan büyük İslam alimi Zenbilli Ali Efendi’nin asıl adı Alaaddin Ali b. Mehmed Cemali’dir. Aslen Karamanlı olup ilk tahsilini orada yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek Molla Hüsrev ve diğer büyük alimlerden ders aldı. Zekası ve çalışkanlığı ile medrese tahlisini tamamlayıp önce Edirne’deki Ali Bey Medresesi’nde, daha sonra Bursa, İznik ve Amasya’daki medreselerde müderrislik yaptı.

1502 tarihinde Hacca giden Zenbilli Ali Efendi, dönüşünde Şeyhülislamlığa tayin edildi. Ayrıca en büyük medresesinin müderrisliğine getirildi.

Yavuz Sultan Selim tahta geçince de vazifesine devam etti. İlmi, takası ve dürüstlüğü ile, çok şiddetli ve haşin olan padişahın sevi ve saygısını kazandı. Doğruyu, kim olursa olsun söylemekten çekinmezdi.

Kendisine ‘’Zenbilli’’ denilmesinin sebebi, halkın istediği fetvaları yazıp zenbile koyarak penceresinden sarkıtmış olmasındandır. Bir fetva kitabı olan ‘’Muhtarat’’ adında bir eseri ve ahlak ilmine dair de ayrı bir kitabı vardır.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında da sevgi ve takdir görmüş, çok yüksek bir maaşla görevine devam etmiştir. 1525 veya 1526 yılı içinde İstanbul’da vefat eden bu değerli bilgin, Zeyrek’de, yaptırdığı okulun bahçesine gömülmüştür. Zembilli Ali Efendi’nin Zeyrek’teki kabri

zenbilli-ali-efendi-hayati

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir